หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบยาเส้น

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบยาเส้น

หมวดหมู่ :

พลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ พร้อมด้วย กรรมการอำนวยการฯ และผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบยาเส้น ท่อก้นกรอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการมวนและบรรจุ ระหว่าง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ


 
 
 
 
 
 

..เพิ่มเติม..