หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่อยส.มอบของขวัญปีใหม่แด่ รมต.กระทรวงการคลัง

อยส.มอบของขวัญปีใหม่แด่ รมต.กระทรวงการคลัง

หมวดหมู่ :

       นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ มอบของขวัญแด่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอานุภาพ จามิกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากนั้นได้ไปมอบของขวัญให้นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ny-1

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ny-2

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ny-3

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ny-4

นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ny-5

นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S Jnas

 
 

..เพิ่มเติม..