หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส. ถวายอาหารเพลพระนวกะจำนวน 100 รูป

รยส. ถวายอาหารเพลพระนวกะจำนวน 100 รูป

หมวดหมู่ :

        คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ, นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานยาสูบได้นิมนต์พระนวกะทั้ง 100 รูป ที่ได้อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาฉันอาหารเพลที่ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..