หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/07/60) ประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช พิมพ์ตราสัญลักษณ์โรงงานยาสูบ จำนวน 71,500 กล่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/07/60) ประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช พิมพ์ตราสัญลักษณ์โรงงานยาสูบ จำนวน 71,500 กล่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..