หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศ ขายทอดตลาดซองบุหรี่และเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน ประมาณ 4,500 กิโลกรัม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30...

ประกาศ ขายทอดตลาดซองบุหรี่และเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน ประมาณ 4,500 กิโลกรัม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น.

หมวดหมู่ :

ประกาศ

    ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดซองบุหรี่และเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว  จำนวนประมาณ 4,500 กิโลกรัม  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง โรงงานยาสูบ

    ผู้สนใจขอรับประกาศขายทอดตลาดฯ ได้ที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการปกติ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีกำหนดดังนี้

         วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

  • เวลา 8.30 – 10.15 น. ซื่นซองคุณสมบัติ
  • เวลา 9.30 – 10.00 น. พาดูสิ่งของที่จะทำการขายทอดตลาด
  • เวลา 10.20 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก
  • เวลา 10.30 น. เข้าร่วมเสนอราคาขายทอดตลาด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..