หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ภาพเพิ่มเติมโรงงานยาสูบ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 100 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่อุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ภาพเพิ่มเติมโรงงานยาสูบ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 100 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่อุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

หมวดหมู่ :


กองสื่อสารองค์กร

Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..