หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 มม. X 21.95 มม. (PD 200 ± 20 มม.น้ำ)...

ประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 มม. X 21.95 มม. (PD 200 ± 20 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 122,472,000 ชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ ฝจพ.e.03/29/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..