หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สคร.เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6

สคร.เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6

หมวดหมู่ :

      นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหารและนายนพดล หาญธนสาร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านโรงงานผลิตยาสูบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ ภายในอาคาร B-01,B-02 และพื้นที่โดยรอบโรงงานผลิตยาสูบ 6 จากนั้นได้ไปดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองสื่อสารองค์กร

News by Payu & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..