หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการผลิต/ช่าง/พิมพ์/ทั่วไป 2 สังกัดฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4,5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และสำนักการพิมพ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการผลิต/ช่าง/พิมพ์/ทั่วไป 2 สังกัดฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4,5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และสำนักการพิมพ์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..