หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 73,350 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/27/59)

ประกวดราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 73,350 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/27/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..