หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 ฝ่ายวิศวกรรมฯ, สำนักการพิมพ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 ฝ่ายวิศวกรรมฯ, สำนักการพิมพ์

..เพิ่มเติม..