หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามในสัญญาจัดซื้อและจ้างเหมา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M 03/1)

พิธีลงนามในสัญญาจัดซื้อและจ้างเหมา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M 03/1)

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดพิธีลงนามในสัญญาจัดซื้อและจ้างเหมา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M 03/1)  ระหว่างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ

..เพิ่มเติม..