หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2559

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ :

        นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2559 ในการนี้นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วยนางวราภรณ์ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการด้านใบยา ผู้บริหารโรงงานยาสูบ และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีด้วย ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..