หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงพยาบาล โรงงานยาสูบร่วมออกหน่วยแพทย์ เพื่อบริการประชาชน

โรงพยาบาล โรงงานยาสูบร่วมออกหน่วยแพทย์ เพื่อบริการประชาชน

หมวดหมู่ :

โรงพยาบาล โรงงานยาสูบร่วมออกหน่วยแพทย์ เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ผลัด ในการนี้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการเป็นระยะๆ วันที่ 28 ต.ค.59 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น.

..เพิ่มเติม..