หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

หมวดหมู่ :

นางสาวสุนิสา ศรีทรงผล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร นำคณะพนักงานยาสูบจากส่วนงานต่างๆ จำนวน 22 คน เป็นตัวแทนโรงงานยาสูบ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และหน้ากระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

ที่มา : กองบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

..เพิ่มเติม..