หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นผงยาเส้น ท่อส่งก้นกรอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการมวนและบรรจุ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ฝจพ.ป.02/01/60

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นผงยาเส้น ท่อส่งก้นกรอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการมวนและบรรจุ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ฝจพ.ป.02/01/60

หมวดหมู่ :

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นผงยาเส้น ท่อส่งก้นกรอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการมวนและบรรจุ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ฝจพ.ป.02/01/60
งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้น (48.3 mb)
ขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (12 mb)
ขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Drawing) (58.7 mb)

..เพิ่มเติม..