หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ชาวยาสูบร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ชาวยาสูบร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ :

พนักงานสำนักการพิมพ์ โรงงานยาสูบ ร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ร่วมระดมทุนเพื่อจัดอาหาร -น้ำคื่ม ได้แก่ ข้าวเหนียวหมู เวเฟอร์ นม น้ำดื่ม พัด และโบว์สีดำ แก่ผู้เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

..เพิ่มเติม..