หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่บุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสของโรงงานยาสูบ

บุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสของโรงงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

ผู้อำนวยการยาสูบ มอบของที่ระลึกให้บุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสของโรงงานยาสูบ

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ มอบของที่ระลึกให้แก่นางสุมาลี สายด้วง ผู้ช่วยหัวหน้ากองบริหารทั่วไป ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย บุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องในความความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานยาสูบ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในที่ประชุมระดับฝ่าย
โรงงานยาสูบได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในกลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559 และเมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พิจารณาสอบทานคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว ผลปรากฏว่า นางสุมาลี สายด้วง บุคลากรของโรงงานยาสูบ ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ และเข้ารับมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ในงาน “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
14705751_550791491797054_7229881205803056849_n

..เพิ่มเติม..