หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส.บริจาคเงินซื้อรถจักรยานยนต์แก่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

รยส.บริจาคเงินซื้อรถจักรยานยนต์แก่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

หมวดหมู่ :

        นางอังคณา ลีเชวงวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบเงินสนับสนุนสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อสำหรับใช้ปฏิบัติของชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ

gun-8re

กองสื่อสารองค์กร

News & photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..