หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับพนักงานโรงงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีพิเศษ

จ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับพนักงานโรงงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..