หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมวดหมู่ :

คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถงกลาง ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..