หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการยาสูบร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้อำนวยการยาสูบร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์  ผู้อำนวยการยาสูบร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถงกลาง ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..