หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี”

พิธีเปิดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี”

หมวดหมู่ :

         นางสาวสิริพร สิริเวทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบไปร่วมงานพร้อมรับมอบของที่ระลึกในพิธีเปิดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี” ซึ่งโรงงานยาสูบได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ มาทุกปี ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..