หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบร่วมสนับสนุน ชมรมนาฎยบูรพา (คณะหุ่นละครเล็กเยาวชน) เพื่อเข้าประกวดการแข่งขันหุ่นโลกในงาน “World Pupet Canival 2016”

โรงงานยาสูบร่วมสนับสนุน ชมรมนาฎยบูรพา (คณะหุ่นละครเล็กเยาวชน) เพื่อเข้าประกวดการแข่งขันหุ่นโลกในงาน “World Pupet Canival 2016”

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด   เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสนับสนุน ชมรมนาฎยบูรพา (คณะหุ่นละครเล็กเยาวชน) เพื่อเข้าประกวดการแข่งขันหุ่นโลกในงาน “World Pupet Canival 2016” ณ ประเทศโปแลนด์  โดยในครั้งนี้ ผลการแข่งขันดังกล่าว ทางชมรมนาฎยบูรพา ได้รับรางวัล Young PUPPETEERS และ รางวัล GRAND PRIX  ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศของการประกวดการแข่งขันหุ่นโลกในงาน “World Pupet Canival 2016” ครั้งนี้ด้วย

..เพิ่มเติม..