หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่งานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ที่สถานีใบยาร้องกวาง สำนักงานยาสูบแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

งานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ที่สถานีใบยาร้องกวาง สำนักงานยาสูบแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ฝวศ.ยปe.2/2560
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ยปe.02/2560 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 1) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  14 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-14.30น. เอกสารราคาชุดละ 10,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1458 (คุณพัชมณฑ์)
 

..เพิ่มเติม..