หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์

ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์

หมวดหมู่ :

ประกาศโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์

  1. ซากครุภัณฑ์ และสิ่งของต่าง  ๆ
  2. ซากครุภัณฑ์ ฝ่ายการแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

..เพิ่มเติม..