หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรโรงพิมพ์

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรโรงพิมพ์

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม  งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรโรงพิมพ์  แบบป้อนแผ่น  และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M-03/02)   ระหว่าง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  ผู้สังเกตการณ์ และผู้ประกอบการ   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม 1 โรงงานยาสูบ


..เพิ่มเติม..