หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ธรรมครองตน ครองคน ครองงาน

ธรรมครองตน ครองคน ครองงาน

หมวดหมู่ :

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โรงงานยาสูบจัดกิจกรรมการรับฟังการบรรยายเรื่อง “ ธรรมครองตน ครองคน ครองงาน ” โดย พระอาจารย์เสริมพร ธัมมวโร พระวิทยากร จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล และพนักงานได้ร่วมกันสวดมนต์พระปริตร และนั่งสมาธิ เพื่อเป็นพระราชกุศล ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕

..เพิ่มเติม..