หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ :

         นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ในการนี้นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร และนายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา ได้เข้ารับมอบโล่ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

กองสื่อสารองค์กร

News &photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..