หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส ออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเส้นใยเฮมพ์ ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม

รยส ออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเส้นใยเฮมพ์ ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ ได้ร่วมจัดบูธออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอแปรรูปจากเส้นใยเฮมพ์ (กัญชง) ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ประจำเดือนกันยายน ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยใช้ชื่องานว่า “เกษตรดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล
สำหรับสินค้าแปรรูปจากเส้นใยเฮมพ์ที่นำมาจำหน่ายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในครั้งนี้ โรงงานยาสูบได้สนับสนุนสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกันเรียนรู้การเย็บปักถักร้อยเส้นใยเฮมพ์มาตั้งแต่ปี 2544 และได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือจากทางส่วนราชการ จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยสินค้าที่นำมาออกร้านในครั้งนี้ ประกอบด้วยเสื้อ หมวก กระเป๋า กางเกง กระโปรง รองเท้า ซึ่งคุณสมบัติเด่นของเส้นใยเฮมพ์คือระบายอากาศได้ดี เมื่อสวมใส่ในหน้าหนาวจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ในขณะเดียวกันเมื่อสวมใส่ในหน้าร้อนจะรู้สึกเย็นสบาย จึงทำให้เครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยเฮมพ์ได้รับความนิยมเป็นที่สนใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาเยี่ยมชมบูธของโรงงานยาสูบในครั้งนี้
นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากเส้นใยเฮมพ์แล้ว ภายในบูธของโรงงานยาสูบยังจัดเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเฮมพ์ ซึ่งเป็นพืชมหัศจรรย์ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน วีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของเฮมพ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของเฮมพ์ มีการจัดวางลำต้นแห้งของเฮมพ์เพื่อให้ลูกค้าและผู้มาเยี่ยมชมบูธได้สัมผัสต้นเฮมพ์จริงๆ รวมไปถึงกิจกรรมการเล่นเกมส์หมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย
โรงงานยาสูบดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบุหรี่มาเป็นระยะเวลายาวนาน และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอยู่เสมอ ล่าสุด ผู้อำนวยการยาสูบ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ หันมาเพาะปลูกต้นเฮมพ์ในช่วงที่ว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง โดยได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการทดสอบปลูกและแปรรูปเฮมพ์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่เพาะปลูกยาสูบของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ สำนักงานยาสูบเชียงราย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ และในอนาคตจะได้ดำเนินอุตสาหกรรมแปรรูปเฮมพ์ในเชิงพาญิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจหลักขององค์กร คือการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

..เพิ่มเติม..