หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการคัดแยกขยะ

โครงการคัดแยกขยะ

หมวดหมู่ :

กลุ่ม CG agents จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ โดยร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และร้านศูนย์บาท โดยในงาน มีกิจกรรมการเล่นเกมส์คัดแยกขยะ เพื่อชิงรางวัล กิจกรรมการับซื้อขยะ รีไซเคิลของร้านศูนย์บาท กิจกรรมการปลูกต้นไม้ โดยใช้ถังน้ำขนาดบรรจุ 6 ลิตร และ 12 ลิตร ณ บริเวณห้องอาหาร Royal Standard เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

..เพิ่มเติม..