หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2559 (ตึกอำนวยการ)

การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2559 (ตึกอำนวยการ)

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบได้จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2559 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ


..เพิ่มเติม..