หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างTOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงฯ

ร่างTOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงฯ

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 กันยายน 2559 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)uploadดับเพลิง
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..