หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กนอ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจประชารัฐ

กนอ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจประชารัฐ

หมวดหมู่ :

        นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยพนักงานยาสูบ เข้าร่วมสัมมนาและร่วมงาน “กนอ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจประชารัฐ” ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนให้เป็นองค์การที่มีความโปร่งใสยกระดับคุณธรรมในการ ดำเนินงานและปราศจากคอร์รัปชั่น ในกิจกรรม ถวายความดี เทิดพระเกียรติ พ่อหลวง แม่หลวง ปีมหามงคล ในการนี้โรงงานยาสูบได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการดังกล่าวด้วย ณ ห้องจตุรทิศ บอลล์รูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

กองสื่อสารองค์กร

News by S. Jnas/Photos by Metsai

..เพิ่มเติม..