หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง จัดให้ความรู้เรื่อง “รถดับเพลิง”

กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง จัดให้ความรู้เรื่อง “รถดับเพลิง”

หมวดหมู่ :

กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง จัดให้ความรู้เรื่อง “รถดับเพลิง” แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 35 คน จากโรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้ามาชมการทำงานของรถดับเพลิงของโรงงานยาสูบเป็นอย่างมาก โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบริการกลาง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

..เพิ่มเติม..