หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย

สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย

หมวดหมู่ :

สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกม.รับมอบบุหรี่ต่างปท.หนีภาษี จากกรมศุลกากร และส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวิจัย “ฤทธิของยาสูบในการควบคุมศัตรูพืชในเบื้องต้น” ณกรมศุลกากร วันนี้ เวลา 13.30 น.

..เพิ่มเติม..