หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

หมวดหมู่ :

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนกรุงเทพฯ โดยพื้นที่ส่วนป่าเบญจกิติส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 61 ไร่ นี้เป็นความภูมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบที่ได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่โรงงานยาสูบ คลองเตย เพื่อจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยออกแบบให้มีความเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีสภาพเป็นสวนป่าที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ เน้นความประหยัดและประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ โดยยังคงอนุรักษ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบไว้ รวมจำนวนต้นไม้ในสวนป่าทั้งสินประมาณ 30,400 ต้น

..เพิ่มเติม..