หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หมวดหมู่ :

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้บริหารโรงงานยาสูบเข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณห้องโถงกลาง ตึกอำนวยการ

..เพิ่มเติม..