หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยาสูบไทย หัวใจสีเขียว รวมพลัง Big Cleaning Day ก่อนพิธีเปิดสวนป่า

ยาสูบไทย หัวใจสีเขียว รวมพลัง Big Cleaning Day ก่อนพิธีเปิดสวนป่า

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ นำคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานยาสูบทุกส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณสวนป่าเบญจกิติ ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวมพลังชาวยาสูบในการร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนนโดยรอบสวนป่าเบญจกิติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิธีเปิดสวนป่าเบญจกิติ ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนป่าเบญจกิติด้วย 

..เพิ่มเติม..