หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการสื่อสารสัมพันธ์ (กลุ่มภารกิจด้านบริหาร)

โครงการสื่อสารสัมพันธ์ (กลุ่มภารกิจด้านบริหาร)

หมวดหมู่ :

      นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร เข้าพบพนักงานฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรในการประชุมประจำเดือนของฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  ตามโครงการสื่อสารสัมพันธ์ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม สื่อสารนโยบายที่สำคัญขององค์กร ให้เกิดการพบปะพูดคุยกับพนักงานเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางกับบุคลากร ทั่วทั้งองค์กร สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำระดับสูงและพนักงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมายทิศทางองค์กรในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Y (5)w Y (14)w Y (23)w Y (26)w Y (35)w

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..