หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..