หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (CSC-02) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (CSC-02) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..