หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง งานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทดสอบปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 (โรจนะ) โดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง งานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทดสอบปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 (โรจนะ) โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..