หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมวดหมู่ :

เพื่อให้ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล โรงงานยาสูบโดยฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด “ธรรมะทำแล้วดี” โดยในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ได้นิมนต์พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนติพโล) กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ มาบรรยายในหัวข้อ “ทำสมาธิวันละนิด จิตแจ่มใส” และพนักงานได้ร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องประชุมฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..