หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (สัญญา F-01) ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (สัญญา F-01) ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..