หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่นและอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M-03/2)

ประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่นและอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M-03/2)

หมวดหมู่ :

ประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่นและอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M-03/2)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559  ส่งข้อพิจารณ์ที่ email: supply@thaitobacco.or.th
ดาวน์โหลดตารางแบบราคากลาง M-03_2
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..