หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามในสัญญางานจัดซื้อและจ้างเหมาติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการผลิตก้นกรอง

พิธีลงนามในสัญญางานจัดซื้อและจ้างเหมาติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการผลิตก้นกรอง

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดพิธีลงนามในสัญญางานจัดซื้อ และจ้างเหมาติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการผลิตก้นกรอง (สัญญา M-02/3) ระหว่างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กับ บริษัท AIGER ENGINEERING LTD   เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ

..เพิ่มเติม..