หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ ตามเอกสาร ฝจพ.e.02/27/59 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ ตามเอกสาร ฝจพ.e.02/27/59 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..