หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างผูู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย ...

จ้างผูู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (CSC-02) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..