หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่นิทรรศการมิติใหม่ยาสูบไทย โปร่งใสไร้คอร์รัปชัน ในงานสัมมนาข้อตกลงคุณธรรมฯ

นิทรรศการมิติใหม่ยาสูบไทย โปร่งใสไร้คอร์รัปชัน ในงานสัมมนาข้อตกลงคุณธรรมฯ

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และกรมบัญชีกลาง เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยบูธนิทรรศการของโรงงานยาสูบประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวกับผลสำเร็จจากการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่สำหรับโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กิจกรรมถ่ายรูป แชะ & แชร์ ภายใต้แฮชแท็ก #ยาสูบไทยไร้คอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์ภาพขึ้นในหน้าเฟซบุ๊ค แล้วรับของที่ระลึก ได้แก่กระเป๋าและแก้วน้ำสัญลักษณ์ยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมภายในบูธมากมาย  ทั้งนี้ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ได้เข้าร่วมเสวนาบนเวทีในครั้งนี้ โดยมีรัฐมนตรว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่่ ปาร์ค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

..เพิ่มเติม..